Kjenner du kravene til klassifisering og utslipp av skipsavfall?

For å beskytte det marine miljøet har internasjonale konvensjoner og nasjonale lover og forskrifter gitt detaljerte bestemmelser om klassifisering og utslipp av skipsavfall.

Skipssøppel er delt inn i 11 kategorier

Skipet skal dele søppelet inn i kategorier a til K, som er: a plast, B matavfall, C husholdningsavfall, D spiselig olje, e forbrenningsaske, f driftsavfall, G dyrekadaver, H fiskeredskap, I elektronisk avfall, J lastrester (stoffer ufarlige for det marine miljøet), K lastrester (stoffer som er skadelige for det marine miljøet).
Skip er utstyrt med søppeldunker i forskjellige farger for å lagre ulike typer søppel.Generelt: plastsøppel lagres i rødt, matavfall lagres i blått, husholdningsavfall lagres i grønt, oljesøppel lagres i svart og kjemisk søppel lagres i gult.

Krav til utslipp av skipsavfall

Skipsavfall kan slippes ut, men det skal oppfylle kravene i MARPOL 73 / 78 og kontrollstandarden for utslipp av forurensende stoffer fra skip (gb3552-2018).
1. Det er forbudt å dumpe skipsavfall i innlandselver.I sjøområdene hvor søppelutslipp er tillatt, skal tilsvarende utslippskontrollkrav implementeres i henhold til skipsavfallstypene og sjøområdenes beskaffenhet;
2. I ethvert havområde skal plastavfall, avfall fra matolje, husholdningsavfall, ovnaske, kasserte fiskeredskaper og elektronisk avfall samles inn og slippes ut i mottaksanleggene;
3. Matavfall skal samles og slippes til mottaksanlegget innen 3 nautiske mil (inkludert) fra nærmeste land;I havområdet mellom 3 nautiske mil og 12 nautiske mil (inklusive) fra nærmeste land, kan det slippes ut først etter å ha blitt knust eller knust til en diameter på ikke mer enn 25 mm;i havområdet utenfor 12 nautiske mil fra nærmeste land kan det slippes ut;
4. Lastrestene skal samles og slippes inn i mottaksanlegget innen 12 nautiske mil (inkludert) fra nærmeste land;I havområdet 12 nautiske mil unna nærmeste land kan det slippes ut lastrester som ikke inneholder stoffer som er skadelige for havmiljøet;
5. Dyreskrotter skal samles og slippes til mottaksanlegg innen 12 nautiske mil (inkludert) fra nærmeste land;Det kan slippes ut i havområdet utenfor 12 nautiske mil fra nærmeste land;
6. I noe havområde skal rengjøringsmidlet eller tilsetningsstoffet i rensevannet for lasterom, dekk og ytre overflate ikke slippes ut før det ikke tilhører stoffer som er skadelige for det marine miljøet;Annet driftsavfall skal samles inn og slippes ut i mottaksanleggene;
7. I ethvert havområde skal utslippskontrollen av blandet søppel av ulike typer skipsavfall oppfylle utslippskontrollkravene for hver type skipsavfall.

Krav til mottak av søppel

Skipsavfallet som ikke kan slippes ut skal tas i land, og skipet og avfallsmottaksenheten skal oppfylle følgende krav:
1. Når et skip mottar forurensende stoffer som skipsavfall, skal det rapportere til sjøfartsforvaltningen driftstid, operasjonssted, operasjonsenhet, operasjonsskip, type og mengde forurensninger, samt foreslått deponeringsmetode og destinasjon før operasjon.Ved eventuelle endringer i mottaks- og håndteringssituasjonen skal det i tide foretas tilleggsrapport.
2. Avfallsmottaksenheten for fartøy skal utstede mottakssertifikatet for forurensninger til fartøyet etter at mottaksoperasjonen er fullført, som skal undertegnes av begge parter for bekreftelse.Mottaksdokumentet skal angi navnet på operasjonsenheten, navnene på skipene til begge parter i operasjonen, tid og sted når operasjonen starter og avsluttes, og type og mengde forurensninger.Skipet skal oppbevare kvitteringsdokumentet hos skipet i to år.
3. Dersom skipsavfallet midlertidig lagres i mottakerskipet eller havneområdet etter mottak, skal mottaksenheten opprette en spesiell konto for å registrere og oppsummere søppeltype og -mengde;Dersom det foretas forbehandling, skal innhold som forbehandlingsmetode, type/sammensetning, mengde (vekt eller volum) av forurensninger før og etter forbehandling føres i regnskapet.
4. Mottaksenheten for fartøy forurensninger skal overlevere det mottatte avfallet til forurensningsbehandlingsenheten med kvalifikasjoner angitt av staten for behandling, og rapportere den totale mengden av fartøyets forurensningsmottak og behandling, mottaks-, overførings- og deponeringsskjemaet, kvalifikasjonen sertifikat for behandlingsenheten, oppbevaringen av forurensninger og annen informasjon til sjøfartsforvaltningen for innlevering hver måned, og oppbevar mottaks-, overførings- og avhendingsdokumentene i 5 år.

微信图片_20220908142252

 


Innleggstid: sep-08-2022