CEMS

  • CEMS (Continuous Emission Monitoring System)

    CEMS (Continuous Emission Monitoring System)

    Skipsutslippsmåler er en innovativ løsning for pålitelig måling av utslipp på skip i henhold til MARPOL Annex VI og IMO MEPC.Enheten er typegodkjent for denne applikasjonen av kjente klassifiseringsorganisasjoner.Den måler både SOx og CO2 oppstrøms og nedstrøms scrubberne, og NOx oppstrøms og nedstrøms SCR-anlegg (selektiv katalytisk reduksjon).Måleenheten er designet for bruk på skip, og har ekstremt lave vedlikeholdskostnader og moduler som er enkle å erstatte.